Händelöp Bysamfällighet

Latest update
7/1/2019
General
Händelöp Bysamfällighet Create contactcard (vcf-file) for Händelöp Bysamfällighet
Ulla Wiberg 
Bengtsgården, Händelöp
593 93 Västervik
Telefon bostad: 0490-290 26
Email: handelop.andersson@swipnet.se
Contact
Ulla Wiberg Create contactcard (vcf-file) for Ulla Wiberg
Bengtsgården, Händelöp
593 93 Västervik
Telefon hem: 0490-290 26
Telefon arbete:
Other information
Founded
1800 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Lokal organisation 
Activity
Social verksamhet, Samarbetsorgan,
Summary
Skötsel av byns vägar och allmänna platser. Midsommarfirande Skärgårds dagen (vecka 28) mm. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontaktar du Anders Östlund på enheten för samhällsbyggnad. Tfn. 0490-25 55 20 alt. e-post: anders.ostlund@vastervik.se


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .