Föreningsregistrering
 
Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
 
 
* obligatorisk uppgift
 
Kontaktuppgifter
*
 
Underskrift C/O............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Kontaktperson 1)
*
 
Underskrift kontaktperson............................................................
 
1) Denna adress är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltDamerHerrar
0 - 6
7 - 25
26-
 
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut. Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig. Klicka på Sänd för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
 
Skriv ut  
 


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontaktar du Anders Östlund på enheten för samhällsbyggnad. Tfn. 0490-25 55 20 alt. e-post: anders.ostlund@vastervik.se